Veilig gebruik


Gebouwveiligheid wordt niet alleen bepaald door het bouwwerk zelf of de installaties in het gebouw. Ook de gebruikers spelen een rol in brandveiligheid.

Het bouwbesluit stelt daarom eisen aan het gebruik van het gebouw.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

In sommige gevallen heb je een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig, of je moet een gebruiksmelding doen. Bijvoorbeeld als er personen in je gebouw overnachten of als er overdag jonge kinderen verblijven. Of dit op jou van toepassing is kun je controleren bij het omgevingsloket.

Heb je geen omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding nodig, dan wil dat niet zeggen dat er geen regels zijn waaraan je als bedrijf moet voldoen. Het bouwwerk en het gebruik hiervan dient altijd te voldoen aan de voorschriften uit het bouwbesluit 2012.

brandveilig gebruik

Veelgebruikte documenten

Onderstaand document wordt vaak bij ons aangevraagd:

Richtlijn voor slapen in niet daarvoor bestemde gebouwen (PDF)

Of ben je op zoek naar

tegel_bouwen
Brandbeveiligingsinstallaties
contactgegevens_brandpreventie