Veilig bouwen


De basis voor veilig bouwen is het bouwbesluit 2012. Hier worden de minimale eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen beschreven. Het bouwbesluit is onderverdeeld in hoofdstukken, artikelen en leden.

In het bouwbesluit komen twee soorten artikelen aan bod:

  • een aansturingsartikel beschrijft de eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen;
  • een functioneel artikel beschrijft hoe deze eisen behaald kunnen worden.

Het is aan de eigenaar van het gebouw om zich aan het bouwbesluit te houden.

Controle

De gemeente controleert of bij bouwen en verbouwen de wet wordt gevolgd. Om te kunnen toetsen of een te (ver)bouwen bouwwerk voldoet aan het bouwbesluit 2012 kan het nodig zijn dat er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. De gemeente toetst deze aanvraag dan in samenwerking met de veiligheidsregio. Als beide partijen akkoord zijn wordt de bouwvergunning afgegeven.

Of je een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen nodig hebt, kun je controleren bij het omgevingsloket.

brandveilig bouwen

Of ben je op zoek naar

Brandbeveiligingsinstallaties
Brandveilig gebruik
Contactgegevens brandpreventie