Openbaar Meldsysteem (OMS)


Op 1 januari 2021 loopt de OMS-overeenkomst met Siemens af. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) kiest ervoor zelf geen OMS-dienstverlening meer aan te bieden.

De VRR beperkt zich vanaf 1 januari 2021 tot haar wettelijke taak: het ontvangen, beoordelen en registreren van meldingen waarbij wordt gevraagd om passende inzet van brandweer.

Wat moet je doen?

Je moet zelf op tijd een OMS-overeenkomst aangaan met een commerciële partij.

Inmiddels is aan alle OMS-abonnees deze brief verstuurd.

meldkamer

Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandbeveiligingsinstallatie in objecten met de regionale alarmcentrale van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Aanbieders

Er zijn op dit moment zes aanbieders die de doormelding kunnen verzorgen. Als meer partijen zich aanbieden, dan vullen wij deze lijst aan.

 • ASB Security BV
  Contactpersonen: Diana Smit en Wolter Schunselaar
  Contactgegevens: 040 – 262 23 22 / oms@asb.nl
  Website: klik hier.
 • Bosch Energy and Building Solutions
  Contactpersonen: Afdeling OMS-beheer: Audrey Verbeek en Anneke Elsendoorn
  Contactgegevens: 0800 – 022 7999 (optie 3) / oms@nl.bosch.com
  Website: klik hier.
 • Chubb Fire & Security B.V.
  Contactgegevens:  088 – 112 40 00 / sales@chubbfs.nl
  Website: klik hier.
 • G4S Secure Monitoring B.V.
  Contactgegevens: 088 – 234 56 57 / Fire360@nl.g4s.com
  Website: klik hier.
 • Securitas
  Contactgegevens: 088 – 322 11 00
  Website: klik hier.
 • Siemens Nederland N.V.
  Contactpersonen: Majdi Bocko en Peter Gruppe
  Contactgegevens: 070 – 333 27 02 cm-oms.nl@siemens.com
  Website: klik hier.

Heb je nog vragen aan de veiligheidsregio? Stel ze via omsrb@vr-rr.nl.

Aansluitvoorwaarden

In onderstaande PDF vind je alle aansluitvoorwaarden.

Aansluitvoorwaarden Automatische Transmissie Service Provider

Twee criteria

Overleg met je brandbeveiligingsbedrijf wie voor jou de doormelding kan verzorgen. In sommige gevallen kan de aanbieder extra diensten aanbieden in combinatie met uw brandbeveiligingsinstallatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het doorgeven van de exacte locatie van de brand, verificatie van de melding en het verlenen van toegang aan de brandweer.

Indien er sprake is van een verplichte doormelding moet de aanbieder voldoen aan twee criteria.

 1. Er moet sprake zijn van directe alarmoverdracht aan de meldkamer. Vanaf 2021 kan elke particuliere alarmcentrale die een vergunning heeft van het ministerie van Justitie een automatische melding aanbieden aan de meldkamer. Zie pagina 63 van dit document “lijst vergunninghouders Wpbr”.
 2. De particuliere alarmcentrale biedt een alarmtransmissieweg aan die voldoet aan NEN-EN50136 deel 1.