Brandbeveiligingsinstallaties


In sommige bouwwerken dienen brandbeveiligingsinstallaties te worden aangelegd. Dit kan zijn omdat er een bepaalde doelgroep in het bouwwerk aanwezig is of omdat het een complex of groot bouwwerk is. Bij een bouwwerk met verminderd zelfredzame mensen, bijvoorbeeld kleine kinderen of mensen met een handicap, heb je een uitgebreidere installatie nodig dan bij een bouwwerk met zelfredzame mensen. Een groot en onoverzichtelijk bouwwerk heeft een uitgebreidere installatie nodig dan een klein café.

Of er in uw bouwwerk een brandmeldinstallatie nodig is vind je in hoofdstuk 6, artikel 5 van het bouwbesluit 2012.

Afwijken op basis van gelijkwaardigheid

In het bouwbesluit is een gelijkwaardigheidsartikel opgenomen (artikel 1.3), waarin staat dat je mag afwijken van bepaalde artikelen uit het bouwbesluit, op basis van gelijkwaardigheid. Als je als bouwer of gebruiker aannemelijk kunt maken dat je op een andere manier dezelfde mate van veiligheid kan creëren, mag je afwijken van de voorschriften.

Voorbeeld

Een kerkgebouw heeft een bijeenkomstfunctie en is vaak groter dan 500 m2. Volgens het bouwbesluit zou hier een brandmeldinstallatie aanwezig moeten zijn. Bestaat de kerk echter uit één grote ruimte, waarin iedereen gelijktijdig aanwezig is, dan zijn alle bezoekers aan te roepen. Bij brand kan iedereen verbaal worden gewaarschuwd. In dit geval is er een gelijkwaardige mate van veiligheid voor de bezoekers. Er kan dan een gelijkwaardigheidsverzoek worden ingediend om een brandmeldinstallatie achterwege te laten.

brandbeveiligingsinstallatie

Veelgebruikte documenten

Onderstaande documenten worden vaak bij ons aangevraagd:

Aanvraagformulier sleutelsysteem VRR (PDF)

Meldingsformulier plaatsen sleutelsysteem VRR (PDF)

Of ben je op zoek naar

Brandveilig bouwen
Brandveilig gebruik
contactgegevens_brandpreventie