Jaarverslag 2012


Arjen_jaarverslag

"Terugkijkend op het afgelopen jaar ben ik verrast door de kracht die uit de organisatie is gekomen. Met elkaar hebben we veel in beweging gezet. Dat was een uitdaging, want de samenleving verandert voortdurend en stelt steeds hogere eisen aan ons. Tegelijk leven we in een tijd waarin we met steeds minder middelen ons werk moeten doen. Aan de veiligheid op straat doen we natuurlijk geen concessies en daarom hebben we ons in 2012 gericht op een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering."

"Voor de medewerkers van de VRR betekende dit een grote inzet en wennen aan een nieuwe manier van werken en een andere bedrijfscultuur. Ik ben trots op de resultaten die zijn behaald en op het feit dat wij, ondanks alle veranderingen, iedere dag weer een prachtig product neerzetten. Alle hulpverleners verlenen ‘gewoon' hulp aan iedereen die die hulp nodig heeft. Vierentwintig uur per dag en 365 dagen per jaar. De in 2012 ingezette organisatievernieuwing bepaalt ook onze koers voor de jaren die nog vóór ons liggen. In de komende vier jaar richten we ons op het versterken van vakmanschap, klantgerichtheid en zelfredzaamheid van de samenleving.

Bij de brandweer waren de veranderingen het meest ingrijpend. In maart 2012 is besloten de organisatie opnieuw in te richten. Het accent in het takenpakket van de brandweer verschuift geleidelijk naar de voorkant van de veiligheidsketen. Het versterken van brandpreventie en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van burgers zijn belangrijke speerpunten in het beleid voor de brandweerorganisatie nieuwe stijl. Hetzelfde geldt voor de industriële veiligheid in het Rotterdamse haven- en industriegebied. De gebeurtenissen rond het bedrijf Odfjell in 2012 hebben industriële veiligheid als onderdeel van ons takenpakket nadrukkelijk op de kaart gezet.

Veranderingen zijn er ook in de uitrukdienst. Die gaan we slimmer organiseren, in de vorm van vernieuwende inzetconcepten die beter aansluiten op de hulpbehoefte. Daarmee is in 2012 al een begin gemaakt. Een mooi moment was de implementatie van vier snelle interventievoertuigen (SIV). De eerste eenheid werd op 2 april in gebruik genomen in Lansingerland. Daarna volgden Rotterdam-Zuid en Hellevoetsluis. De realisatie van de nieuwe organisatiestructuur is een zeer intensief traject, waaraan alle collega's hun bijdrage leveren. We verwachten dat de reorganisatie medio 2013 wordt afgerond.

Voor de geneeskundige component van de VRR was 24 april 2012 een belangrijk moment. Op die dag nam de Eerste Kamer de Tijdelijke Wet Ambulancezorg aan, die op 1 januari 2013 van kracht is geworden. De VRR was zeer verheugd toen de minister op 2 juli per brief liet weten voornemens te zijn de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond U.A. aan te wijzen als Regionale Ambulance Voorziening.

Ook het afgelopen jaar is geïnvesteerd in bovenregionale samenwerking. De samenwerking met onze drie buurregio's in Zuid-Holland is verder versterkt. Door de fusieplannen voor de meldkamers van Zuid-Holland Zuid en de VRR is de samenwerking met deze regio logischerwijs het grootst. In 2012 is al veel energie gestoken in het voorbereiden van de meldkamerfusie.

Alle activiteiten overziende was 2012 een bevlogen jaar. Ik spreek mijn dank uit aan alle VRR-collega's die ook in het voorbije jaar dag en nacht klaar hebben gestaan om de burgers van Rotterdam-Rijnmond zo snel en goed mogelijk van dienst te zijn. Lang niet altijd zonder risico en met enorm veel inzet en passie voor het vak."

Arjen Littooij, Algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Volgende pagina