Zoeken

Regionaal Crisisplan


Titel: Regionaal Crisisplan
Vastgesteld door: Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Het regionaal crisisplan beschrijft de aanpak van alle mogelijke crisissituaties in de regio, met een beschrijving van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden en afspraken over randvoorwaarden als opstart en opschaling.

Regionaal Crisisplan (pdf)