Zoeken

Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19

Gepubliceerd op 3 december 2020

Op 1 december is de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 in werking getreden. Vanaf maart 2020 namen de veiligheidsregio’s de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus op in zogenaamde noodverordeningen. Noodverordeningen zijn voor (crisis)situaties van beperkte tijd. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) en daarbij horende ministeriële regelingen.

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is ingegaan op 1 december 2020 en heeft een looptijd van 3 maanden. Indien nodig kan de coronawet steeds 3 maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk de wet tussentijds in te trekken, zodra deze niet meer nodig is. De Tweede Kamer is betrokken bij deze besluiten.

Klik hier voor de Factsheet wet tijdelijke maatregelen covid-19.

Meer controle via parlement en meer bevoegdheden burgemeesters

Het kabinet weet van tevoren niet hoe lang coronamaatregelen nodig zijn. Daarom kiest het kabinet voor een nationale wet in plaats van noodverordeningen. De Tweede en Eerste Kamer controleren of de wet goed werkt. Als dat niet zo is, moeten de ministers uitleggen waarom de wet niet goed werkt. Het is ook de bedoeling dat burgemeesters meer bevoegdheden krijgen. Zij moeten in de gemeenteraad uitleggen welke keuzes zij maken.

Regelingen als aanvulling op de wet

De wet werkt met ministeriële regelingen. Dat zijn aanvullingen over bepaalde onderwerpen, zoals mondkapjes. Voordat de regelingen ingaan, mogen verschillende organisaties zeggen wat ze ervan vinden. Bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, politie en (koepel)organisaties voor onderwijs, sport en zorg. Daarna neemt het kabinet een besluit over de regelingen. Vervolgens krijgen de Tweede en Eerste Kamer een week de tijd om erover te debatteren.De Tweede Kamer kan er ook over stemmen.

De regelingen

Er zijn in totaal 5 regelingen. Er zijn 3 regelingen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. En 2 regelingen voor het Europees deel van Nederland:

Deze regelingen zijn ingegaan op 1 december.

Meer informatie over de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 vind je op de website van de rijksoverheid of op de pagina met veelgestelde vragen op rijnmondveilig.nl.