Zoeken

Maatregelen onderhoud petrochemie

Gepubliceerd op 6 mei 2020

Een aantal petrochemische bedrijven in onze regio heeft de komende tijd groot onderhoud (turn-around) gepland.

Bij dit noodzakelijk onderhoud aan installaties is het onvermijdelijk dat grote groepen mensen aanwezig zijn op het bedrijfsterrein. Dit terwijl de maatregelen ten aanzien van het coronavirus van kracht zijn.

De grootschalige verwerking en opslag van (petro)chemische stoffen is door de overheid aangemerkt als vitaal proces. Groot onderhoud zoals een turn-around is geen onderdeel van dit vitale proces. Bedrijven wordt verzocht om dergelijk onderhoud zoveel mogelijk uit te stellen.

In bepaalde gevallen is uitstel van het onderhoud niet mogelijk of wenselijk. Het is in dat geval mogelijk een ontheffing aan te vragen voor dit soort onderhoud. Voor het verlenen van een ontheffing legt het bedrijf maatregelen en afspraken vast in een Plan van Aanpak. Aan de hand van dit plan zal worden beoordeeld of een ontheffing wordt verleend. Zie hiervoor het beoordelingskader:

Beoordelingskader Groot onderhoud industrie def

Aanvragen en vragen kunnen ingediend worden via SecretariaatIV@vr-rr.nl