VRR systeemtest: vijf vragen

Gepubliceerd op 21 maart 2019

Op donderdag 21 maart houdt de VRR een zogenoemde systeemtest in de gemeente Nissewaard. De hulpdiensten oefenen een complexe inzet met uiteenlopende dilemma’s voor de deelnemers. Het precieze scenario wordt nog even niet bekend gemaakt.

Vijf vragen aan Romy van der Kooij, beleidsmedewerker bij de VRR en voorzitter van de werkgroep Multidisciplinair Oefenen.

Wat is een systeemtest?

Romy: “Met een systeemtest toetsen we of onze crisisorganisatie voldoet aan alle eisen. We kijken dan met name naar de (hoofd)structuur. Dat doen we door een gezamenlijke oefening te organiseren aan de hand van een scenario. We zijn als veiligheidsregio wettelijk verplicht om elk jaar zo’n systeemtest te houden.”

Is de oefening zichtbaar voor inwoners van de regio?

Romy: “De inwoners van Nissewaard zullen donderdagmiddag een flink aantal hulpdiensten ter plaatse zien komen. De voertuigen rijden voor de oefening zonder zwaailicht en sirene. Ook komt zal er enige tijd een traumahelikopter in de lucht hangen en wellicht een aantal keer landen en weer opstijgen. Waar de oefening precies wordt gehouden is voor de deelnemers nog een verrassing.”

Wie doen er mee aan de oefening?

Romy: “Voor de systeemtest moeten alle teams in de hoofdstructuur beoefend worden. Je moet daarom denken aan een complex scenario. Het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT), het Regionaal Operationeel Team (ROT) en het Commando Plaats Incident (CoPI) krijgen elk dilemma’s voorgeschoteld. Verder worden er ook ploegen in het veld ingezet om een realistische oefensetting te creëren.”

Kunnen we zakken voor de test?

Romy: “We testen of de VRR en haar operationele prestaties voldoen aan de wettelijke criteria. Een externe partij neemt ons waar en rapporteert aan de Inspectie Justitie & Veiligheid. De Inspectie zelf is ook aanwezig. In de rapportage wordt een score gegeven aan de prestaties. Bij minder dan 60% uit 100, wordt er op dat onderdeel onvoldoende gescoord. Theoretisch zouden we dus een onvoldoende kunnen halen.”

Hoe hebben we voorgaande tests doorstaan?

Romy: “In de praktijk scoren we een aantal jaar gemiddeld goed tot zeer goed . Ik ben blij dat we alle aspecten van crisisbestrijding met regelmaat beoefenen. We hebben met de werkgroep Multidisciplinair Oefenen een uitdagend scenario voorbereid waarin voor iedere discipline interessant dilemma’s aan de orde komen.”


romyvanderkooij_vrr

Romy van der Kooij, beleidsmedewerker bij de VRR en voorzitter van de werkgroep Multidisciplinair Oefenen.