Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond adviseert Oman in industriële veiligheid

Gepubliceerd op 4 december 2018

Sinds 2014 adviseert Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de autoriteiten van het haven- en industriegebied Sohar, Oman, op het gebied van veiligheidshandhaving. Zo reizen onze collega’s een aantal keer per jaar af naar het Arabische land om kennis te delen over ambulance- en brandweerzorg, crisiscommunicatie, industriële veiligheid, risicomanagement en incidentenbestrijding. Brian Mo-Ajok, Landelijk Programmamanager Omgevingsveiligheid (Seveso III en Risico- & Crisisbeheersing) was onlangs in Oman en blikt met ons terug op dit bezoek.

Snelst groeiende haven van de wereld
Veiligheid is een basisvoorwaarde voor het functioneren van een haven- en industriegebied én bepalend voor het imago. Oman is een van de vier veiligste landen ter wereld. Het land heeft dus een reputatie hoog te houden als het gaat om veiligheid. In 2017 deden 3.075 schepen de haven aan.
In 2016 waren dit er nog 2.546. Het afgelopen jaar werd er voor meer dan een miljoen ton aan goederen overgeslagen en meer dan 2 miljard geïnvesteerd. Dat maakt Sohar een van de snelst groeiende havens in de wereld. Deze groei vraagt om extra maatregelen op het gebied van openbare orde en veiligheid.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=FRqTaa0ISnw

Professionalisering veiligheidshandhaving
‘Door de kennis en ervaring die wij hebben opgedaan in onze regio, hebben de autoriteiten van Sohar Industrial Port Company (SIPC) ons gevraagd hen te begeleiden met de professionalisering van de veiligheidshandhaving in het haven- en industriegebied’, vertelt Brian. ‘Op het gebied van industriële brandveiligheid ondersteunen we in de breedste zin van het woord. Zo hebben we een raamwerk opgezet voor risicomanagement, veiligheid en incidentenbestrijding. Ook hebben we een risicoanalyse gemaakt en het veiligheidsplan geformuleerd.’

Seveso-richtlijnen
‘Tijdens ons bezoek inspecteerden we op basis van de Seveso-richtlijnen een aantal bedrijven uit het haven- en industriegebied. Seveso is de Europese regelgeving waar ons Besluit Risico’s Zware Ongevallen op is gebaseerd. Bij zo’n ínspectie kijken we onder andere naar de voorbereiding op incidenten en de eventuele gevolgen daarvan voor mens en milieu. Onze rol is puur adviserend.
De autoriteiten werken conform hun eigen regelgeving en houden zelf toezicht op de daadwerkelijke uitvoering.’

Integrale samenwerking
‘Naast de inspecties organiseren wij oefeningen waaraan de diverse stakeholders deelnemen. Juist die integrale samenwerking is essentieel voor een effectieve uitvoering van de taken van de hulpdiensten om branden, slachtoffers en (reputatie)schade te voorkomen. Veiligheid staat of valt met bewustzijn en bewustwording. Onze activiteiten in Oman zijn erop gericht om bewustwording rondom brandveiligheid te vergroten en brandveiliger gedrag te stimuleren. Het belang van een brandveilige omgeving is het centrale thema binnen onze samenwerking.’

Scenariodenken
‘Verder maken we diverse analyses en helpen wij bij het ontwikkelen en anticiperen op mogelijke scenario’s’, vervolgt Brian. ‘Denk daarbij aan de hoeveelheid bluswater die nodig is om een specifiek incident goed te kunnen bestrijden. Of aan de afstanden en risico’s die door ambulancediensten overbrugd moeten worden. We denken mee over de activiteiten die moeten worden ontplooid en de voorzieningen die daarvoor (van buitenaf) nodig zijn. Veiligheid staat in Oman hoog op de agenda. Zijn de voorzieningen niet in eigen land aanwezig, dan kopen ze deze elders in.’

Clustering
‘In Nederland hebben we te maken met beperkte ruimte. Met de wetenschap van nu hadden we deze vast en zeker anders ingericht. Door bepaalde risico’s al dan niet te clusteren kunnen deze worden verminderd of voorkomen. Door de kennis en ervaring die wij in onze regio hebben vergaard op dit gebied te delen met de autoriteiten in Oman, kunnen zij de inrichting anders en beter aanpakken, dan dat wij hebben gedaan.’

Bron: http://www.havenentransport.nl/minister-zijlstra-bezoekt-port-sohar-snelst-groeiende-haven-wereld/