Een veilige leefomgeving

Gepubliceerd op 3 mei 2018

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Het doel van deze wet is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving. Ook wordt wet- en regelgeving gebundeld en moet meer samenhang ontstaan tussen beleidsvelden als bouwen, milieu, ruimtelijke ordening en waterbeheer. Van sectoraal naar integraal.

De instrumenten waarmee de omgeving wordt ontworpen verdwijnen. Hiervoor komen andere instrumenten in de plaats. Deze instrumenten (omgevingsvisies, -plannen, -programma’s en vergunningen) bieden andere mogelijkheden en dat vraagt om een andere manier van werken, zowel op inhoud als qua gedrag.

Nieuwe context

Met het programma “Een Veilige Leefomgeving” bereidt de VRR bereidt zich voor op deze nieuwe context. Het programma bestaat uit een 6-talprojecten, waaronder "Personeel op orde". Een van de tussentijdse resultaten van het project “Personeel op orde” is het formeren van een pool met “Regisseurs Omgevingsveiligheid”.

De Regisseur Omgevingsveiligheid (neventaak) draagt de belangen van de VRR uit bij het bevoegd gezag in Rotterdam-Rijnmond en voert regie op de inbreng van alle teams die zich bezig houden met advisering op de fysieke leefomgeving, waaronder Industriële Veiligheid, Risicobeheersing, Crisisbeheersing, GHOR (allen R&C) en Operationele Informatievoorziening (Brandweer).

Wil je meer weten over het programma? Stuur dan een mail naar: veilige.leefomgeving@vr-rr.nl


Bekijk de video over kennisregisseurs