Rapport brand Detentiecentrum Rotterdam

Gepubliceerd op 31 augustus 2017

Op maandag 28 augustus publiceerde de Inspectie Veiligheid en Justitie het rapport over de brand in het Detentiecentrum Rotterdam.

Het rapport is te downloaden op de website van de Inspectie VenJ

De inspectie schrijft over het rapport:

De bedrijfshulpverlening (bhv) en hulpverleningsdiensten hebben bij de brand in het Detentiecentrum Rotterdam (DCR) op 25 mei 2016  tijdig en kordaat actie ondernomen. De aansluiting en informatie-uitwisseling tussen de bhv-organisatie en hulpverleningsdiensten was echter niet optimaal.