Zoeken

Grootschalige havenbeschermingsoefening in Rotterdam

Gepubliceerd op 10 april 2017

De Rotterdamse haven vormt vanaf 10 april drie dagen het toneel van een grote havenbeschermingsoefening. Tijdens de oefening Port Defender Rotterdam trainen de Koninklijke Marine, Dienst Speciale Interventies (DSI), het Havenbedrijf Rotterdam, Politie eenheid Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gezamenlijk , zodat bij een groot (openbare orde) incident of eventuele acute (terrorisme)dreiging er snel en adequaat kan worden opgetreden.

In verschillende uitdagende scenario’s krijgt de Rotterdamse haven te maken met een verhoogde dreiging, waar alle diensten een rol hebben om de situatie onder controle te brengen. De Veiligheidsregio heeft in de oefening haar aandeel in onder andere brandbestrijding, redden en verzorgen van slachtoffers en het coördineren van de inzet van de hulpdiensten.

Havenbescherming
Het uiteindelijke doel is om met alle verschillende veiligheids- en hulporganisaties gezamenlijk te oefenen op het gebied van havenbescherming. Port Defender Rotterdam wordt voor de tweede keer gehouden en is dit jaar uitgebreid met meer verschillende scenario’s. Door deze met elkaar te integreren, ontstaat er een zo realistisch mogelijke oefening en krijgen de deelnemers de kans om naast de eigen vaardigheden, ook de onderlinge samenwerking te beoefenen. De marine voert jaarlijks meerdere havenbeschermingsoefeningen uit, waaronder één in Rotterdam. Rotterdam is als grootste haven van Europa een cruciaal aanvoerpunt van Europa. Hierdoor leent deze haven zich als een realistisch en waardevol oefengebied voor Port Defender.